Learner Case Study

“Heb os nac oni bai, buaswn yn annog ysgolion a sefydliadau eraill i fanteisio ar y cyfleoedd gwych i gydweithio gyda chwmni Portal.”

Gareth Owens, Diprwy Bennaeth Ysgol Caer Elen.

Learner Case Study

“Roedd cymorth a chyngor y mentor yn arbennig trwy gydol cyfnod o gwblhau y cymhwyster, ac rwyf wedi elwa o'i phrofiad a'i gwybodaeth yn y maes. Byddwn i yn sicr annog eraill i gofrestru ac uwch sgillio, ac i ddatblygu hyder yn y maes Arweinyddiaeth a Rheolaeth.”

Robert Thomas, Rheolwr Rhwydwaith, Adnoddau ac Isadeiledd Ysgol Caer Elen

Learner Case Study

"By far the best career decision I have ever made"

Gary Richards and Ryan Davies of Swansea City FC discuss thier experiences of completing a Leadership and Management Course with Portal

Learner Case Study

Helled Williams

Cwmbran Primary School

Support from Portal Assessor

Testimonials from our learners about Melissa O'Connor

One of Portals training's assessors

Provision Case Studies

James Harries

Headteacher at Maesycwmmer primary school