Astudiaeth Achos Dysgwr

“Heb os nac oni bai, buaswn yn annog ysgolion a sefydliadau eraill i fanteisio ar y cyfleoedd gwych i gydweithio gyda chwmni Portal.”

Gareth Owens, Diprwy Bennaeth Ysgol Caer Elen.

Astudiaeth Achos Dysgwr

“Roedd cymorth a chyngor y mentor yn arbennig trwy gydol cyfnod o gwblhau y cymhwyster, ac rwyf wedi elwa o'i phrofiad a'i gwybodaeth yn y maes. Byddwn i yn sicr annog eraill i gofrestru ac uwch sgillio, ac i ddatblygu hyder yn y maes Arweinyddiaeth a Rheolaeth.”

Robert Thomas, Rheolwr Rhwydwaith, Adnoddau ac Isadeiledd Ysgol Caer Elen

Astudiaeth Achos Dysgwr

"Y penderfyniad gyrfa gorau i mi ei wneud erioed o bell ffordd"

Gary Richards a Ryan Davies o Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe yn trafod eu profiadau o gwblhau Cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth gyda Portal

Astudiaeth Achos Dysgwr

Helled Williams

Ysgol Gynradd Cwmbrân

Astudiaeth Achos Dysgwr

Morwenna Evans

Ysgol Gynradd Pen-Y-Garth