news

Portal Living Wage

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Portal bellach yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig! Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio i Portal yn ennill Cyflog Byw go iawn, o leiaf.

Mae'r Cyflog Byw go iawn yn uwch na lleiafswm y Llywodraeth, neu Gyflog Byw Cenedlaethol, ac mae'n gyfradd tâl fesul awr a gyfrifir yn annibynnol, sy'n seiliedig ar wir gost byw. Caiff ei gyfrifo bob blwyddyn ac fe'i cyhoeddir gan y Sefydliad Cyflog Byw (Living Wage Foundation) fel rhan o'r Wythnos Gyflog Byw. Ar hyn o bryd mae'n £9.00 yn y DU, gyda chyfradd uwch o £10.55 yn Llundain, sy'n adlewyrchu'r costau uwch o fyw yn y brifddinas.

Portal NewsWMae'n bleser gennym rannu'r newyddion bod Gwenno wedi codi £542.40 ar gyfer elusen ddewisol Portal, Mind!

Cododd 271% o'i tharged gwreiddiol o £200 drwy redeg Marathon Madrid yn ddiweddar!

Mae Mind yn elusen iechyd meddwl wych na fydd yn rhoi'r gorau iddi nes bod pawb sy'n profi problem iechyd meddwl yn cael cefnogaeth a pharch. Rydym ni yn Portal yn falch iawn o gefnogi'r elusen hon. Ewch i wefan Mind i ddarllen am y gwaith gwych maen nhw'n ei gwneud.