Arweinydd Tim Dysgu yn y Gweithle


Portal vacancies

Os oes gennych y gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg, anfonwch eich CV atom:Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae ein cwmni wedi tyfu'n sylweddol dros y pum mlynedd ddiwethaf ac mae gennym gynlluniau i ehangu yn ystod y misoedd nesaf a'r blynyddoedd i ddod. ​

Os ydych yn rhannu ein gweledigaeth a’n cenhadaeth i gael effaith gadarnhaol ar safonau addysgu a dysgu o fewn sefydliadau a rhaglenni addysgol ac yn awyddus i ymuno â’n tîm deinamig, arloesol, hapus, anfonwch eich CV atom.

Byddwn yn hynod falch o glywed oddi wrthoch. ​ Danfonwch eich CV i'r adran Adnoddau Dynol: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Our Vision

Rydym wedi ymrwymo i wella addysg trwy fod yn arloesol ac yn ysbrydoledig.

Our Mision

Rydym yn ymdrechu i fod yn gwmni hyfforddi a datblygu blaenllaw yng Nghymru, gyda phobl wych yn cyflawni rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn.

Our Core Values

• Rydym yn agored ac yn onest

• Rydyn ni'n dangos parch

• Rydym yn ymdrechu i fod yn wych

• Rydyn ni'n cael hwyl a bod yn dîm gwych