Portal Courses

 

Cyrsiau

Prentisiaethau

Mae ein cymwysterau a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn datblygu sgiliau trwy gyfuniad integredig o ddysgu theori ac ymarfer proffesiynol. Mae'r dull cyfun hwn yn cynyddu potensial dysgu i'r eithaf ac yn ychwanegu gwerth i'r sefydliad wrth gynnal strwythur hyblyg a deinamig i'r rhai sy'n astudio

Cyrsiau Achrededig

Dyfernir cyrsiau achrededig gan sefydliadau dyfarnu cydnabyddedig fel City and Guilds ac ILM.

Cyrsiau heb eu hachredu

Mae rhaglenni heb eu hachredu yn cael eu cydnabod gan dystysgrif cyflawniad Portal. Mae nifer o gyrsiau a meysydd pwnc ar gael y gellir eu haenu i greu pecyn pwrpasol.

Cyrsiau Teilwredig

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth mwy pwrpasol, cyfuniad o gyrsiau byr neu rywbeth mwy penodol, yna gallwn deilwra cwrs i fynd i'r afael â'ch gofynion unigol neu eich sefydliad.