covid 19 cy

Cliciwch yma i ddarllen ein Polisi Cadw Pelletr Cymdeithasol

Canllawiau ar gyfer Dysgwyr Portal

Er bod yr holl ddanfoniad wyneb yn wyneb wedi’i atal hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, byddwn yn parhau i gefnogi dysgwyr o bell trwy ddefnyddio ein llwyfannau dosbarthu digidol a chadw mewn cysylltiad â chi dros y ffôn.

Recriwtio Dysgwyr

Bydd recriwtio yn parhau fel arfer felly cysylltwch â Phil O’Brien neu Frances Lee os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau a ariennir yn llawn, gweler y cyfeiriadau e-bost isod, neu cysylltwch â ni ar 07730133642.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Bydd yr holl brosesau cofrestru yn cael eu cwblhau o bell ac fel uchod, trwy lwyfannau ar-lein.

Canllawiau i Staff a Dysgwyr

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Coronavirus yng Nghymru, gan gynnwys ei symptomau, amddiffyn eich hun a chyngor hunan-ynysu, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru