Tel/Ffôn 02920 474060 | info@portaltraining.co.uk

Ymunwch â’n tîm!

Ymunwch â’n tîm!

Rydym wedi gweld twf sylweddol yn ein gwaith ar draws Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym wedi dathlu yn ddiweddar y garreg filltir bwysig o weithio gyda dros 400 o ysgolion, a newydd gynnal digwyddiad i ddathlu llwyddiant dros 100 o athrawon wrth iddynt gyflawni eu lefel ILM 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

 

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn agor ein hail swyddfa ym mis Medi yn y Gogledd. Mae gennym gynlluniau cyffrous ar gyfer twf dros y flwyddyn nesaf, ac felly rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig, angerddol ac yn hyfryd i ymuno â’n teulu!

 

A ydych yn angerddol am weithio gydag ysgolion ac unigolion i’w cefnogi i godi safonau addysgu a dysgu yng Nghymru a thu hwnt?

 

Ydych chi am fod yn rhan o dîm arloesol, deinamig sy’n tyfu? Os felly, rydym yn chwilio am y canlynol

 

Cofiwch cysylltu â ni os hoffech drafod y cyfleoedd hyn ymhellach. Cysylltwch â Clare Jeffries am fwy o wybodaeth. clare.jeffries@portaltraining.co.uk