Tel/Ffôn 02920 474060 | info@portaltraining.co.uk

Gwiriwr ar gyfer cymhwyster ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (dyddiad cau 24 Awst 2017)

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus, cefnogol ac ymroddgar gydag hanes llwyddiannus o gynnal pob agwedd o Wirio Ansawdd Mewnol ar gyfer rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheolaeth I safon lefel 5. Mae’r rol yn cynnwys cefnogi tim o aseswyr I gyrraedd eu llawn botensial tra’n sicrhau bod safonau y bwrdd arholi a’r cwmni yn cael eu gwireddu.
Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar agwedd gweddus a pharodrwydd I addasu a dysgu, gydag o leiaf 2 flynedd o brofiad yn y sector o wirio ansawdd cymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth i safon lefel 5. Dylai’r ymgeisydd fod yn gyfrifiadurol lythrennol gyda phrofiad o ddefnyddio Microsoft Office a rhaid ddal trwydded yrru Prydeinig llawn. Basai’r gallu i defnyddio Blackboard a Moodle yn ddymunol hefyd.
Mae cymhwyster mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth I lefel 5 neu cyfatebol yn hanfododl yn ogystal a chymhwyster IQA. Basai cymhwyster ar lefel 7 yn ddymunol yn ogystal a’r gallu I siarad y Gymraeg.

Cyflog Sylfaenol: £28k- £32k y flwyddyn

Manteision ychwanegol: 32-36 diwrnod o wyliau blynyddol, rhaglen bensiwn, car cwmni, gliniadur

Lleoliad: Caerdydd

Oriau: Ystyrir swyddi llawn amser a rhan amser

Dyddiad Cau: 24 Awst, 2017