Tel/Ffôn 02920 474060 | info@portaltraining.co.uk

Swyddog Cydymffurfiaeth

Swyddog Cydymffurfiaeth

Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig a threfnus gyda profiad o sicrhau cydymffurfiaeth â manyleb, yn rhan o raglen Llywodraeth Cymru, o fewn amgylchedd Dysgu Seiliedig ar Waith.
Mae’r rôl hon yn cynnwys arwain tîm o weinyddwyr i sicrhau bod tasgau dydd i ddydd yn cael eu cwblhau yn effeithiol, tra’n gweithredu, ymgorffori ac adolygu prosesau gyda threfn pendant.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn awyddus a pharod i addasu a dysgu. Rhaid i’r Ymgeisydd fod yn gyfarwydd a chyfrifiadur PC, gyda profiad o ddefnyddio cymwysiadau swyddfa Maytas a Microsoft. Mae’n rhaid meddu ar drwydded yrru lawn y DU a chymwysterau Gweinyddu Busnes a Gwasanaeth Cwsmeriaid i gymwysterau lefel 3 neu debyg yn ddymunol yn ogystal â’r gallu i siarad Cymraeg.

Cyflog Sylfaenol: £ 20k pro rata
Manteision ychwanegol: Laptop, 32-36 diwrnod Hawl i Wyliau Blynyddol, Cynllun Pensiwn Cyfrannol
Lleoliad: Caerdydd
Oriau: Byddwn yn ystyri cyflogi gweithiwr rhan-amser neu’n llawn-amser
Dyddiad Cau: 14 Ionawr, 2017