Tel/Ffôn 02920 474060 | info@portaltraining.co.uk

Rheolwr Perthnasau Ysgolion

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig ac egniol o gefndir addysg i ddatblygu perthnasau newydd a chynnal perthnasau rhagorol presennol gydag ysgolion ar draws Cymru.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gorfod rheoli datblygiad y busnesac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol ardderchog.  Croesawir ymgeiswyr ag agwedd bositif a pharodrwydd i addasu a dysgu i ymgeisio.

Rhaid i’r ymgeisydd fedru siarad y Gymraeg a meddu ar drwydded yrru Prydeinig llawn.

Cyflog Sylfaenol: £31-35k y flwyddyn yn ddibynnol ar sgiliau, cymwysterau a phrofiad

Buddion eraill: Car cwmni, cluniadur, ffon synudol, 7 wythnos y flwyddyn o wyliau, Cynllun Pensiwn

Lleoliad: Caerdydd

Oriau: Llawn amser neu rhan amser 

Dyddiad Cau: Mai 12fed 2017

Cyfweliadau: Mai 16eg / 17eg