Tel/Ffôn 02920 474060 | info@portaltraining.co.uk

NEWS

Come and join our team!

Come and join our team! This year has once again seen significant growth in our work across Wales. We’ve recently reached the milestone of working with over 400 schools across the country, and have just celebrated the achievements of over 100 teachers in achieving their ILM level […]

Read more

Asesydd / Hwylusydd Cymwysterau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Athrawon – De Cymru

Asesydd / Hwylusydd Cymwysterau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Athrawon – De Cymru Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth i ymuno a’n tim. Mae’r rol yn golygu asesu dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch Brentisiaeth ar lefelau 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n cynnwys cyflwyno […]

Read more

Swyddog Rhaglen Llwyddo* – Medi 2017

Swyddog Rhaglen Llwyddo* Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig, trefnus sydd ag agwedd ysgogol i ymuno â’n tîm yn Portal. Mae’n hanfodol bod gan yr unigolyn ddealltwriaeth o ysgolion a’r sector addysg ehangach, gyda phrofiad arbennig o’r Fagloriaeth Cymraeg a chymwysterau ABCH. Basai profiad o brosesau ansawdd ar […]

Read more
Page 5 of 11« First...34567...10...Last »