Tel/Ffôn 02920 474060 | info@portaltraining.co.uk

NEWS

School Relations Manager

We are looking for a dynamic, vibrant individual from a teaching background to develop new relationships and sustain existing great relationships with schools across Wales. The successful candidate will need to manage business development across the organisation and possess excellent interpersonal skills.  Candidates who possess a great attitude with […]

Read more

Swyddog Cydymffurfiaeth

Swyddog Cydymffurfiaeth Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig a threfnus gyda profiad o sicrhau cydymffurfiaeth â manyleb, yn rhan o raglen Llywodraeth Cymru, o fewn amgylchedd Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae’r rôl hon yn cynnwys arwain tîm o weinyddwyr i sicrhau bod tasgau dydd i ddydd yn […]

Read more

Ymunwch â’n tîm!

Ymunwch â’n tîm! Rydym wedi gweld twf sylweddol yn ein gwaith ar draws Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym wedi dathlu yn ddiweddar y garreg filltir bwysig o weithio gyda dros 400 o ysgolion, a newydd gynnal digwyddiad i ddathlu llwyddiant dros 100 o athrawon wrth iddynt […]

Read more
Page 4 of 11« First...23456...10...Last »