Tel/Ffôn 02920 474060 | info@portaltraining.co.uk

NEWS

Relations Support Officer

Relations Support Officer We are looking for a dedicated, organised individual with outstanding written and verbal communication skills. It is desirable, however not essential, that this individual has experience working within the Work Based Learning sector, school environment and/or the wider education sector. This role involves a […]

Read more

Gwiriwr ar gyfer cymhwyster ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (dyddiad cau 24 Awst 2017)

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus, cefnogol ac ymroddgar gydag hanes llwyddiannus o gynnal pob agwedd o Wirio Ansawdd Mewnol ar gyfer rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheolaeth I safon lefel 5. Mae’r rol yn cynnwys cefnogi tim o aseswyr I gyrraedd eu llawn botensial tra’n sicrhau bod safonau […]

Read more

Aseswyr ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i athrawon (Dyddiad Cau 24 Awst 2017)

Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth i ymuno a’n tim. Mae’r rol yn golygu asesu dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch Brentisiaeth ar lefelau 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n cynnwys cyflwyno sgiliau hanfodol. Yn ddelfrydol, basai ymgeiswyr yn gymwysiedig gyda TAQA ac yn […]

Read more
Page 4 of 13« First...23456...10...Last »