Tel/Ffôn 02920 474060 | info@portaltraining.co.uk

Hafan

Croeso i Hyfforddwyr Addysg Portal

Mae Portal yn gwmni hyfforddiant dwyieithog, deinamig ac arloesol.

Ein diben yw codi safonau dysgu ac addysgu ar draws Cymru a thu hwnt.

Rydym yn cefnogi’r rhai sy’n gweithio ar bob lefel mewn sefydliadau addysgol a rydym hefyd yn cydweithio gyda chonsortia addysg er mwyn ateb y gofynion cynyddol ar gyfer hyfforddiant teilwredig.

Dilynwch ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Portal:

 

Gwasanaeth Gwella Ysgolion

Mae Portal yn arbenigo ar ddarparu Gwasanaethau Gwella Ysgolion arloesol, sydd wedi eu teilwra’n arbennig. Fel rhan o’n harlwy o wasanaethau a rhwydweithiau, ceir:

 • Rhwydweithiau i Benaethiaid Adran Uwchradd
 • Cyrsiau – gan gynnwys darpariaeth HMS wedi ei theilwra’n arbennig
 • Fframwaith Rhagoriaeth mewn Addysgu
 • Cyrsiau Arweinyddiaeth i Uwch Arweinwyr
Dewch i ddarganfod mwy
Sweet Tile-01

Llwyddo* – Llawlyfr ysgogi disgyblion di gymhelliant

Llwyddo* Pecyn arloesol, hyblyg, a gynlluniwyd i drosglwyddo cwrs datblygiad personol a chymdeithasol sy’n addas i ddysgwyr o bob gallu.  Mae’r pecyn yn llawn dop o adnoddau gwych sy’n canolbwyntio ar faterion i herio pobl ifanc heddiw. Mae’n gymhwyster BTEC mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol i bob dysgwr o 11 – 18 oed, ac mae’n arwain at Ddyfarniad/Tystysgrif Lefel 1 neu Lefel 2.

Dewch i ddarganfod mwy

ILM – Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Diploma Lefel 4 a 5

Cynigia Hyfforddiant Portal gyfle i athrawon Cynradd ac Uwchradd ddilyn hyfforddiant ar arweinyddiaeth a rheolaeth. Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i roi sylfaen gadarn i’r rheiny sydd am fod yn rheolwyr, er mwyn eu datblygu’n ffurfiol.

Dewch i ddarganfod mwy

Latest News

 • Management Assessor – North Wales

  Management Assessors We are looking for Management Assessors to join our ILM Management level 4 and 5 Assessment team. The role involves assessing candidates on the Level 4/5 Higher Apprenticeship in Leadership and Management which includes the delivery of Essential Skills. Ideally, applicants would be TAQA qualified […]
  Read more
 • Management Assessor – Cardiff

  We are looking for Management Assessors to join our ILM Management level 4 and 5 Assessment team. The role involves assessing candidates on the Level 4/5 Higher Apprenticeship in Leadership and Management which includes the delivery of Essential Skills. Ideally, applicants would be TAQA qualified who possess […]
  Read more
 • Sweet* Programme Officer

  We are looking for a dedicated, organised and self motivated individual to join our expanding team at Portal Training. It is essential that the individual has an understanding of the school and wider education sector, in particular experience in working with the Welsh Baccalaureate and PSD qualifications. […]
  Read more
 • Relations Support Officer

  Relations Support Officer We are looking for a dedicated, organised individual with outstanding written and verbal communication skills. It is desirable, however not essential, that this individual has experience working within the Work Based Learning sector, school environment and/or the wider education sector. This role involves a […]
  Read more
 • Gwiriwr ar gyfer cymhwyster ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (dyddiad cau 24 Awst 2017)

  Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus, cefnogol ac ymroddgar gydag hanes llwyddiannus o gynnal pob agwedd o Wirio Ansawdd Mewnol ar gyfer rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheolaeth I safon lefel 5. Mae’r rol yn cynnwys cefnogi tim o aseswyr I gyrraedd eu llawn botensial tra’n sicrhau bod safonau […]
  Read more
 • Aseswyr ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i athrawon (Dyddiad Cau 24 Awst 2017)

  Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth i ymuno a’n tim. Mae’r rol yn golygu asesu dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch Brentisiaeth ar lefelau 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n cynnwys cyflwyno sgiliau hanfodol. Yn ddelfrydol, basai ymgeiswyr yn gymwysiedig gyda TAQA ac yn […]
  Read more
 • Management Assessors for Teachers (Closes 24th August 2017)

  We are looking for Management Assessors to join our ILM Management level 4 and 5 Assessment team. The role involves assessing candidates on the Level 4/5 Higher Apprenticeship in Leadership and Management which includes the delivery of Essential Skills. Ideally, applicants would be TAQA qualified who possess […]
  Read more
 • Leadership and Management IQA (closing date 24th Aug 2017)

  We are looking for a dedicated, organised and supportive individual with a proven track record in conducting all aspects of internal quality assurance for leadership and management programmes to a level 5 standard. This role involves supporting a team of assessors to reach their full potential whilst […]
  Read more
 • Rheolwr Perthnasau Ysgolion

  Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig ac egniol o gefndir addysg i ddatblygu perthnasau newydd a chynnal perthnasau rhagorol presennol gydag ysgolion ar draws Cymru.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gorfod rheoli datblygiad y busnesac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol ardderchog.  Croesawir ymgeiswyr ag agwedd bositif a […]
  Read more
 • School Relations Manager

  We are looking for a dynamic, vibrant individual from a teaching background to develop new relationships and sustain existing great relationships with schools across Wales. The successful candidate will need to manage business development across the organisation and possess excellent interpersonal skills.  Candidates who possess a great attitude with […]
  Read more