Tel/Ffôn 02920 474060 | info@portaltraining.co.uk

Hafan

Croeso i Hyfforddwyr Addysg Portal

Mae Portal yn gwmni hyfforddiant dwyieithog, deinamig ac arloesol.

Ein diben yw codi safonau dysgu ac addysgu ar draws Cymru a thu hwnt.

Rydym yn cefnogi’r rhai sy’n gweithio ar bob lefel mewn sefydliadau addysgol a rydym hefyd yn cydweithio gyda chonsortia addysg er mwyn ateb y gofynion cynyddol ar gyfer hyfforddiant teilwredig.

Dilynwch ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Portal:

 

Gwasanaeth Gwella Ysgolion

Mae Portal yn arbenigo ar ddarparu Gwasanaethau Gwella Ysgolion arloesol, sydd wedi eu teilwra’n arbennig. Fel rhan o’n harlwy o wasanaethau a rhwydweithiau, ceir:

 • Rhwydweithiau i Benaethiaid Adran Uwchradd
 • Cyrsiau – gan gynnwys darpariaeth HMS wedi ei theilwra’n arbennig
 • Fframwaith Rhagoriaeth mewn Addysgu
 • Cyrsiau Arweinyddiaeth i Uwch Arweinwyr
Dewch i ddarganfod mwy
Sweet Tile-01

Llwyddo* – Llawlyfr ysgogi disgyblion di gymhelliant

Llwyddo* Pecyn arloesol, hyblyg, a gynlluniwyd i drosglwyddo cwrs datblygiad personol a chymdeithasol sy’n addas i ddysgwyr o bob gallu.  Mae’r pecyn yn llawn dop o adnoddau gwych sy’n canolbwyntio ar faterion i herio pobl ifanc heddiw. Mae’n gymhwyster BTEC mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol i bob dysgwr o 11 – 18 oed, ac mae’n arwain at Ddyfarniad/Tystysgrif Lefel 1 neu Lefel 2.

Dewch i ddarganfod mwy

ILM – Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Diploma Lefel 4 a 5

Cynigia Hyfforddiant Portal gyfle i athrawon Cynradd ac Uwchradd ddilyn hyfforddiant ar arweinyddiaeth a rheolaeth. Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i roi sylfaen gadarn i’r rheiny sydd am fod yn rheolwyr, er mwyn eu datblygu’n ffurfiol.

Dewch i ddarganfod mwy

Latest News

 • Management Assessors – North Wales

  We are looking for Management Assessors to join our ILM Management level 4 and 5 Assessment team. The role involves assessing candidates on the Level 4/5 Higher Apprenticeship in Leadership and Management which includes the delivery of Essential Skills. Ideally, applicants would be TAQA qualified who possess […]
  Read more
 • Sweet* Programme Officer – North Wales

  We are looking for a dedicated, organised and self motivated individual to join our expanding team at Portal Training. It is essential that the individual has an understanding of the school and wider education sector, in particular experience in working with the Welsh Baccalaureate and PSD qualifications. […]
  Read more
 • Aseswr Rheolaeth – Gogledd Cymru

  Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth i ymuno a’n tîm. Mae’r rôl yn golygu asesu dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch Brentisiaeth ar lefelau 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n cynnwys cyflwyno sgiliau hanfodol. Yn ddelfrydol, byddai ymgeiswyr yn gymwysedig gyda TAQA ac yn […]
  Read more
 • Swyddog Rhaglen Llwyddo – Gogledd Cymru

  Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig, trefnus sydd ag agwedd ysgogol i ymuno â thîm Portal. Mae’n hanfodol bod gan yr unigolyn ddealltwriaeth o ysgolion a’r sector addysg ehangach, gyda phrofiad arbennig o’r Fagloriaeth Cymraeg a chymwysterau ABCH. Basai profiad o brosesau ansawdd ar gyfer cymwysterau BTEC yn […]
  Read more
 • HR and L&D Officer

  Summary of Role We are looking for a proactive, well organised, talented HR Officer with a proven track record and a minimum of 3 years experience for our rapidly growing, innovative, bilingual training company based in Cardiff. Applicants should be qualified to a CIPD level 5 standard […]
  Read more
 • Sweet* Team Administrator

  Summary of Role We are looking for a well organised, proactive individual with a customer centred approach to join for our fast growing, innovative, bilingual training company based in Cardiff. The individual should have a minimum of 2 years experience of working within an administrative and/or customer […]
  Read more
 • Management Assessor – North Wales

  Management Assessors We are looking for Management Assessors to join our ILM Management level 4 and 5 Assessment team. The role involves assessing candidates on the Level 4/5 Higher Apprenticeship in Leadership and Management which includes the delivery of Essential Skills. Ideally, applicants would be TAQA qualified […]
  Read more
 • Management Assessor – Cardiff

  We are looking for Management Assessors to join our ILM Management level 4 and 5 Assessment team. The role involves assessing candidates on the Level 4/5 Higher Apprenticeship in Leadership and Management which includes the delivery of Essential Skills. Ideally, applicants would be TAQA qualified who possess […]
  Read more
 • Sweet* Programme Officer – North Wales

  We are looking for a dedicated, organised and self motivated individual to join our expanding team at Portal Training. It is essential that the individual has an understanding of the school and wider education sector, in particular experience in working with the Welsh Baccalaureate and PSD qualifications. […]
  Read more
 • Relations Support Officer

  Relations Support Officer We are looking for a dedicated, organised individual with outstanding written and verbal communication skills. It is desirable, however not essential, that this individual has experience working within the Work Based Learning sector, school environment and/or the wider education sector. This role involves a […]
  Read more