Tel/Ffôn 02920 474060 | info@portaltraining.co.uk

Archive for the Uncategorized Category

Gwiriwr ar gyfer cymhwyster ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (dyddiad cau 24 Awst 2017)

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus, cefnogol ac ymroddgar gydag hanes llwyddiannus o gynnal pob agwedd o Wirio Ansawdd Mewnol ar gyfer rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheolaeth I safon lefel 5. Mae’r rol yn cynnwys cefnogi tim o aseswyr I gyrraedd eu llawn botensial tra’n sicrhau bod safonau […]

Read more

Aseswyr ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i athrawon (Dyddiad Cau 24 Awst 2017)

Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth i ymuno a’n tim. Mae’r rol yn golygu asesu dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch Brentisiaeth ar lefelau 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n cynnwys cyflwyno sgiliau hanfodol. Yn ddelfrydol, basai ymgeiswyr yn gymwysiedig gyda TAQA ac yn […]

Read more

Management Assessors for Teachers (Closes 24th August 2017)

We are looking for Management Assessors to join our ILM Management level 4 and 5 Assessment team. The role involves assessing candidates on the Level 4/5 Higher Apprenticeship in Leadership and Management which includes the delivery of Essential Skills. Ideally, applicants would be TAQA qualified who possess […]

Read more
Page 1 of 612345...Last »