Tel/Ffôn 02920 474060 | info@portaltraining.co.uk

Aseswyr ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i athrawon (Dyddiad Cau 24 Awst 2017)

Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth i ymuno a’n tim. Mae’r rol yn golygu asesu dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau Uwch Brentisiaeth ar lefelau 4 a 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy’n cynnwys cyflwyno sgiliau hanfodol. Yn ddelfrydol, basai ymgeiswyr yn gymwysiedig gyda TAQA ac yn meddu ar agwedd  a pharodrwydd i addasu a dysgu. Rhaid i’r ysgeisydd fod yn ddigidol lythrennol gyda phrofiad o ddefnyddio Microsoft a rhaid eu bod yn dal trwydded yrru lawn.  Basai cymhwyster V1 neu TAR yn ddelfrydol hefyd yn ogystal a’r gallu i siarad y Gymraeg

Cyflog: £26-32k y flwyddyn yn ddibynnol ar sgiliau, cymwysterau a phrofiad

Buddiannau Ychwanegol: Car cwmni neu Lwfans Car, Cluniadur, Ffon Symudol, 32-36 diwrnod o Wyliau, Rhaglen bensiwn

Lleoliad: Gorllewin Cymru, Powys, Gogledd Cymru

Oriau: Llawn amser

Dyddiad Cau: 24 Awst 2017